Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Stillingstittel Avdeling Arbeidssted Språk Publiseringsdato Søknadsfrist Arbeidssted
Vikariat som saksbehandler sykkel, trafikksikkerhet, støy og miljø Region midt Møre og Romsdal Norsk (bokmål) 2015-07-15 12.08.2015 Ålesund eller Molde
Saksbehandlere arealforvaltning Region midt Møre og Romsdal Norsk (bokmål) 2015-07-15 12.08.2015 Molde
Saksbehandler sykkel og trafikksikkerhet Region midt Møre og Romsdal Norsk (bokmål) 2015-07-15 12.08.2015 Molde
Seksjonsleiar veg Stavanger Region vest Rogaland Norsk (nynorsk) 2015-07-13 23.08.2015 Stavanger
Arealplanleggar/planprosjektleiar - planseksjonen Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2015-07-08 23. august 2015 Bergen
Vegplanleggar ved planseksjonen Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2015-07-08 23. august 2015 Bergen
Vi søkjer kontorleiar til Norsk vegmuseum Vegdirektoratet Lillehammer Oppland Norsk (nynorsk) 2015-07-05 31.07.2015 Norsk vegmuseum, Fåberg/Lillehammer
Kontrollingeniør Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2015-07-03 23.08.2015 Bergen
Faggruppeleiar for trafikkstyring Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2015-07-03 16.08.2015 Bergen
Trafikksikkerhetskoordinator Region sør Vestfold Norsk (bokmål) 2015-07-01 23.08.2015 Tønsberg
Trafikkplanlegger Region sør Vestfold Norsk (bokmål) 2015-07-01 23.08.2015 Tønsberg
Teknisk byggjeleiar tunnel Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2015-07-01 20.08.2015 Bergen
Bli leder i Statens vegvesen Region øst Oppland Norsk (bokmål) 2015-07-01 18.08.2015 Lillehammer
Elektromedarbeider Region sør Telemark Norsk (bokmål) 2015-07-01 07.08.2015 Skien
Sekretariatsleiar Bymiljøpakke Bergen Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2015-06-29 06.09.2015 Bergen
Byggeleder til stort og spennende bruprosjekt Region midt Møre og Romsdal Norsk (bokmål) 2015-06-26 30.08.2015 Haram/Sandøy
Kjøretøyingeniør/inspektør Region sør Telemark Norsk (nynorsk) 2015-06-26 15. august Skein
Grunnerverver Oslo Region øst Oslo Norsk (bokmål) 2015-06-25 09.08.2015 Oslo
Byggeledere Region sør Telemark Norsk (bokmål) 2015-06-24 20. august Skien
Vegplanleggarar Region vest Sogn og Fjordane Norsk (nynorsk) 2015-06-22 07.09.2015 Leikanger
Kontorsjef Region sør Telemark Norsk (bokmål) 2015-06-19 07.08.2015 Notodden
Open søknad for nyutdanna i Region vest Region vest Hordaland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Norsk (nynorsk) 2013-03-05 31. desember 2015
Åpen søknad Statens vegvesen Region midt Region midt Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Norsk (bokmål) 2011-10-18 Region midt
    
Bytt språk til:
Norsk (bokmål) English (UK) Norsk (nynorsk)
 
Fritekst:
Arbeidssted:
 
Sektor:
 
Stillings nivå:
 
Stillingstype:
 
 
Brukernavn:
Passord:
 
Ikke registrert bruker?
Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.