Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Stillingstittel Avdeling Arbeidssted Språk Publiseringsdato Søknadsfrist Arbeidssted
Prosjektleiar for planlegging Region vest Sogn og Fjordane 2017-02-22 05.04.2017 Leikanger
Geoteknikar Region vest Rogaland 2017-02-22 19.03.2017 Stavanger
Kontrollingeniør innen investering Region sør Buskerud 2017-02-22 15.03.2017
Byggeleder innen investering Region sør Buskerud 2017-02-22 15.03.2017 Drammen
Grunnervervarar Region vest Sogn og Fjordane 2017-02-15 09.03.2017 Leikanger
Byggjeleiar bruvedlikehald Region vest Hordaland 2017-02-15 08.03.2017 Bergen
Byggjeleiar asfalt Region vest Hordaland 2017-02-15 08.03.2017 Bergen
Kontrollingeniør, asfaltfag Region vest Hordaland 2017-02-15 05.03.2017 Bergen
Mellombels stilling - digitalisering bruarkiv Vegdirektoratet - arbeidssted Oslo Oslo 2017-02-14 28.02.2017 Oslo
Arkivmedarbeider – Dokumentasjonssenter Øst Vegdirektoratet Lillehammer Oppland 2017-02-14 28.02.2017 Lillehammer
Avdelingsdirektør, Region vest Region vest Sogn og Fjordane 2017-02-06 05.03.2017 Leikanger
Avdelingsdirektør vegavdeling Hordaland Region vest Hordaland 2017-02-06 05.03.2017 Bergen
Byggjeleiarar, Askøypakken Region vest Hordaland 2017-02-06 05.03.2017 Askøy, Bergen
Prosjektleiar veg investering Region vest Rogaland 2017-02-01 12.03.2017 Stavanger
Sommerjobb i Statens vegvesen 2017 Statens vegvesen 2016-12-10 01.03.2017 Hele landet
    
Bytt språk til:
Norsk (bokmål) English (UK) Norsk (nynorsk)
 
Fritekst:
Arbeidssted:
 
Sektor:
 
Stillings nivå:
 
Stillingstype:
 
 
Brukernavn:
Passord:
 
Ikke registrert bruker?
Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.