Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Stillingstittel Avdeling Arbeidssted Språk Publiseringsdato Søknadsfrist Arbeidssted
3 byggeledere innen drift og vedlikehold i Akershus - kontorplass Oslo - faste stillinger Region øst Akershus
Oslo
Norsk (bokmål) 2014-10-01 20.10.2014 Oslo
IKT-medarbeidarar i Stavanger Statens vegvesen Rogaland Norsk (nynorsk) 2014-09-30 12.10.14 Stavanger
Ledig stilling som Trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen (VTS), faggruppe styring Region øst Oslo Norsk (bokmål) 2014-09-29 15.10.2014 Oslo
Byggeleiar/kontrollingeniør Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2014-09-29 13.10.2014 Bergen
Kontrollingeniør Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2014-09-29 10.10.2014 Bømlo eller Stord
Byggeleder til bruvedlikeholdsseksjonen Region sør Aust-Agder Norsk (bokmål) 2014-09-26 20.10.2014 Arendal
Prosjektleder til bruvedlikeholdsseksjonen Region sør Buskerud Norsk (bokmål) 2014-09-26 20.10.2014 Drammen
Ingeniørgeolog/Kontrollingeniør Region vest Rogaland Norsk (nynorsk) 2014-09-26 15. oktober 2014 Stavanger
Byggjeleiar Ryfast Region vest Rogaland Norsk (nynorsk) 2014-09-26 15. oktober 2014 Stavanger
Kommunikasjonsrådgiver - midlertidig frem til 1. mai 2015 Region øst Oslo
Østfold
Norsk (bokmål) 2014-09-26 10.10.2014 Oslo/Østfold
Jobb som Eiendomslandmåler i Statens vegvesen Region sør Buskerud
Vestfold
Norsk (bokmål) 2014-09-24 16.10.2014 Drammen / Tønsberg
Rådgiver ferjeseksjonen Region midt Møre og Romsdal Norsk (bokmål) 2014-09-24 08.10.2014 Molde
Rådgiver strategiseksjonen Region midt Møre og Romsdal Norsk (bokmål) 2014-09-24 08.10.2014 Molde
Jobb med transportfølge i Statens vegvesen Region sør Buskerud Norsk (bokmål) 2014-09-23 14.10.2014 Drammen
Jobb som utreder/bestiller i Statens vegvesen Region sør Buskerud Norsk (bokmål) 2014-09-23 14.10.2014 Drammen
Jobb som vegforvalter i Statens vegvesen Region sør Buskerud Norsk (bokmål) 2014-09-23 14.10.2014 Drammen
Jobb med trafikksikkerhet i Statens vegvesen Region sør Buskerud Norsk (bokmål) 2014-09-23 14.10.2014 Drammen
Jobb som arealforvalter i Statens vegvesen Region sør Buskerud Norsk (bokmål) 2014-09-23 14.10.2014 Drammen
Vi søker kontrollingeniør til Rv.9 Setesdal Region sør Aust-Agder Norsk (bokmål) 2014-09-23 12.10.2014 Evje/Valle
Vi søker byggeleder for utbygging Rv.9 Setesdal Region sør Aust-Agder Norsk (bokmål) 2014-09-23 12.10.2014 Evje / Valle
Vi søker medarbeider med ansvar for samhandlingsløsninger Vegdirektoratet - arbeidssted Oslo Oslo Norsk (bokmål) 2014-09-23 12.10.2014 Oslo
Kommunikasjonsrådgiver Vegdirektoratet - arbeidssted Oslo Oslo Norsk (bokmål) 2014-09-21 06.10.2014 Oslo
Vikariater som inspektør ved kjøretøyenheten Region sør Buskerud Norsk (bokmål) 2014-09-19 3. oktober 2014 Drammen
Vil du være med å jobbe for å øke andelen med kollektivreisende og påvirke planarbeidet i Statens vegvesen? Region øst Østfold Norsk (bokmål) 2014-09-19 03.10.2014 Moss
Kjøretøyinspektør Region sør Telemark Norsk (bokmål) 2014-09-18 19. oktober Skien
Saksbehandler – godkjenning og tilsyn av kjøretøyverksteder og kontrollorgan Region sør Vest-Agder Norsk (bokmål) 2014-09-18 09. oktober Kristiansand
Bruplanleggjarar Fjordkryssingsprosjektet Region vest Rogaland
Sogn og Fjordane
Norsk (nynorsk) 2014-09-16 5. oktober 2014 Stavanger/Leikanger
Prosjektleder bypakke Ålesund Region midt Møre og Romsdal Norsk (bokmål) 2014-09-12 12. oktober 2014 Ålesund
Ønskjer du å jobbe som landmålar? Region vest Sogn og Fjordane Norsk (nynorsk) 2014-09-12 10.10.2014 Leikanger
1 års vikariat som grunnervervar Region vest Sogn og Fjordane Norsk (nynorsk) 2014-09-12 10.10.2014 Leikanger
Vegdirektoratet søker erfarne medarbeidere på fagområdet trafikksikkerhet. Vegdirektoratet - arbeidssted Oslo Oslo Norsk (bokmål) 2014-09-11 03.10.2014 Oslo
Rådgivar innan HMS og kvalitetssikring Region vest Sogn og Fjordane Norsk (nynorsk) 2014-09-10 01.10.2014 Leikanger
Vil du bidra til å skape løsninger for fremtidige transportutfordringer? Vegdirektoratet - arbeidssted Oslo Oslo Norsk (bokmål) 2014-09-08 03.10.2014 Oslo
Hvordan planlegger vi morgendagens transportløsninger og samtidig svarer på klimautfordringen? Region øst Oslo Norsk (bokmål) 2014-09-08 03.10.14 Lillehammer, Moss eller Oslo
Bruplanleggar Region vest Hordaland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Norsk (nynorsk) 2014-09-03 05.10.2014 Bergen/Stavanger/Leikanger
Medarbeidar innan kjøretøykontroll Region vest Rogaland Norsk (nynorsk) 2014-08-11 5. oktober 2014 Stavanger
Byggjeleiar Region vest Rogaland Norsk (nynorsk) 2014-08-06 05.10.2014 Stavanger
Open søknad for nyutdanna i Region vest Region vest Hordaland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Norsk (nynorsk) 2012-03-05 31. desember 2014
Åpen søknad Region øst Norsk (bokmål) 2012-02-01
Åpen søknad Statens vegvesen Region midt Region midt Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Norsk (bokmål) 2011-10-18 Region midt
    
Bytt språk til:
Norsk (bokmål) English (UK) Norsk (nynorsk)
 
Fritekst:
Arbeidssted:
 
Sektor:
 
Stillings nivå:
 
Stillingstype:
 
 
Brukernavn:
Passord:
 
Ikke registrert bruker?
Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.