Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 6500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Stillingstittel Avdeling Arbeidssted Språk Publiseringsdato Søknadsfrist Arbeidssted
Virksomhetsarkitekt Vegdirektoratet - arbeidssted Oslo
Vegdirektoratet Drammen
Vegdirektoratet - Bodø
Vegdirektoratet - Trondheim
Buskerud
Nordland
Oslo
Sør-Trøndelag
Norsk (bokmål) 2014-04-24 11.05.2014 Oslo, Drammen, Trondheim eller Bodø
Løsningsarkitekter Vegdirektoratet - arbeidssted Oslo
Vegdirektoratet Skien
Vegdirektoratet Drammen
Vegdirektoratet - Trondheim
Buskerud
Oslo
Sør-Trøndelag
Telemark
Norsk (bokmål) 2014-04-24 11.05.2014 Oslo, Skien, Drammen eller Trondheim
Seksjonsleiar for nasjonal transportløyveeining i Lærdal Region vest Sogn og Fjordane Norsk (nynorsk) 2014-04-23 20.05.2014 Lærdal
Leiar av tilsynsseksjonen - Trafikant- og køyretøyavdelinga Region vest Hordaland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Norsk (nynorsk) 2014-04-23 20.05.2014 Leikanger
Vegteknolog - Trondheim Region midt Sør-Trøndelag Norsk (bokmål) 2014-04-23 11.05.2014 Trondheim
Teknisk saksbehandler Region sør Aust-Agder Norsk (bokmål) 2014-04-23 11.mai Arendal
Seksjonsleder for Trafikkstyringsseksjonen i Statens vegvesen vegavdeling Oslo Region øst Oslo Norsk (bokmål) 2014-04-23 09.05.2014 Oslo
Seksjonsleder for planforvaltning og miljø i Statens vegvesen vegavdeling Oslo Region øst Oslo Norsk (bokmål) 2014-04-23 09.05.2014 Oslo
Prosjektleder for kollektiv- og gang-sykkelvegplanlegging i Statens vegvesen vegavdeling Oslo Region øst Oslo Norsk (bokmål) 2014-04-23 09.05.2014 Oslo
Leder driftsseksjonen Region øst Oppland Norsk (bokmål) 2014-04-23 2014-05-07 Lillehammer eller Gjøvik
Kommunikasjonsrådgiver - vikariat i ett år Region midt Møre og Romsdal Norsk (bokmål) 2014-04-22 2014-05-11 Molde
IKT-supportmedarbeidere Vegdirektoratet Lillehammer Oppland Norsk (bokmål) 2014-04-22 04.05.2014 Lillehammer
Vegplanleggjarar, Bergen Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2014-04-15 15.05.2014 Bergen
Overingeniør kontraktskoordinering/rådgiving Region øst Oppland Norsk (bokmål) 2014-04-15 10.05.2014 Lillehammer
Byggeleder og Kontrolling./Assisterende byggeleder Region sør Vest-Agder Norsk (bokmål) 2014-04-14 2014-05-08 Flekkefjord
Bruplanleggjar Region vest Hordaland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Norsk (nynorsk) 2014-04-11 11.05.2014 Bergen/Leikanger/Stavanger
Varierte og utfordrende stillinger innen geomatikk/landmåling. Region øst Hedmark
Oppland
Oslo
Østfold
Norsk (bokmål) 2014-04-11 09.05.2014 Lillehammer, Hamar, Oslo eller Moss
Seksjonsleiar, bru Region vest Hordaland
Rogaland
Norsk (nynorsk) 2014-04-10 11. 05.2014 Bergen eller Stavanger
Kommunikasjonsrådgiver/kampanjerådgiver Vegdirektoratet - arbeidssted Oslo Oslo Norsk (bokmål) 2014-04-10 28.04.2014 Oslo
Ønskjer du å jobbe med IT-system innan Trafikant- og kjøretøyområdet? Vegdirektoratet - Bergen Hordaland Norsk (nynorsk) 2014-04-10 24.04.2014 Bergen
Trafikkoperatør Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2014-04-10 24.04.2014 Bergen
Trafikksikkerhet - Samfunnsseksjonen Region sør Aust-Agder
Buskerud
Telemark
Vestfold
Vest-Agder
Norsk (bokmål) 2014-04-08 05.05.2014 Region Sør
Rådgiver trafikkskoletilsyn Region øst Akershus Norsk (bokmål) 2014-04-08 25.04.2014 Lillestrøm
Planleggingsleiar Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2014-04-04 27.04.2014 Bergen
Grafisk designer Vegdirektoratet - arbeidssted Oslo Oslo Norsk (bokmål) 2014-04-04 30.04.2014 Oslo
Rådgiver innen godkjenning og tilsyn med trafikkskoler og yrkessjåførutdanning Region øst Akershus Norsk (bokmål) 2014-04-01 25.04.2014 Lillestrøm
Kontrollingeniør Region vest Sogn og Fjordane Norsk (nynorsk) 2014-03-19 24.04.2014 Leikanger
Open søknad for nyutdanna i Region vest Region vest Hordaland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Norsk (nynorsk) 2012-03-05 31. mars 2014
Åpen søknad Region øst Norsk (bokmål) 2012-02-01
Åpen søknad Statens vegvesen Region midt Region midt Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Norsk (bokmål) 2011-10-18 Region midt
    
Bytt språk til:
Norsk (bokmål) English (UK) Norsk (nynorsk)
 
Fritekst:
Arbeidssted:
 
Sektor:
 
Stillings nivå:
 
Stillingstype:
 
 
Brukernavn:
Passord:
 
Ikke registrert bruker?
Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.