Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Stillingstittel Avdeling Arbeidssted Språk Publiseringsdato Søknadsfrist Arbeidssted
Driftsmedarbeider - Norsk vegmuseum Vegdirektoratet Lillehammer Oppland 2017-12-04 18.12.2017 Fåberg
Byggeleder for vegoppmerking Region øst Akershus 2017-11-29 31.12.2017 Oslo
Vil du jobbe som landmålar i Statens vegvesen? Region vest Sogn og Fjordane 2017-11-27 03.01.2018 Leikanger
Teknisk saksbehandlar ved Tilssynsseksjonen Region vest Rogaland 2017-11-22 01.01.2018 Stavanger
Trafikkteknikk/Trafikksikkerheit Region vest Rogaland 2017-11-15 17.12.2017 Haugesund
Byggjeleiar Region vest Sogn og Fjordane 2017-11-10 17.12.2017 Førde
    
Bytt språk til:
Norsk (bokmål) English (UK) Norsk (nynorsk)
 
Fritekst:
Arbeidssted:
 
Sektor:
 
Stillings nivå:
 
Stillingstype:
 
 
Brukernavn:
Passord:
 
Ikke registrert bruker?
Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.