Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, drifter og vedlikeheld riks- og fylkesvegar og har tilsyn med køyretøy og trafikantar. Som vegadministrasjon for fylkeskommunane og staten yter vi fagleg grunnlag for politiske avgjerder og set dei ut i livet. Vi er ein stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidarar med brei kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regionar.

Stillingstittel Avdeling Arbeidsstad Språk Publiseringsdato Søknadsfrist Arbeidsstad
Rådgjevar arbeid mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet Region vest Hordaland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Norsk (nynorsk) 2017-08-24 07.09.2017 Stavanger, Bergen el. Leikanger
Stabssstilling, vegavdeling Hordaland Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2017-08-22 04.09.2017 Bergen
Bli bruplanlegger i Region øst Region øst Hedmark Norsk (bokmål) 2017-08-21 17.09.2017 Hamar
Juridisk rådgiver - Arbeids- og tjenestemannsrett Region øst Oppland
Oslo
Norsk (bokmål) 2017-08-16 31.08.2017 Oslo eller Lillehammer
Byggjeleiarar, Askøypakken Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2017-08-14 03.09.2017 Askøy
Biolog / naturforvalter / geograf Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2017-08-14 03.09.2017 Bergen
Planseksjonen søkjer prosjektleiar og vegplanleggar Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2017-08-14 03.09.2017 Bergen
Saksbehandlar Bergen trafikkstasjon Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2017-08-14 28.08.2017 Bergen/Åsane
Prosjekt E18 Vestkorridoren - Nabokontakt Region øst Oslo Norsk (bokmål) 2017-08-14 28.08.2017 Oslo
Førerprøvesensorer Molde og Ålesund Region midt Møre og Romsdal Norsk (bokmål) 2017-08-13 27.08.2017 Molde og Ålesund
Førarprøvesensor i Førde Region vest Sogn og Fjordane Norsk (nynorsk) 2017-08-10 03.09.2017 Førde
Byggeleder elektro Rogfastprosjektet Region vest Rogaland Norsk (nynorsk) 2017-08-10 27.08.2017 Stavanger
Vikariat som kommunekontakt/ arealplankontakt Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2017-08-10 24.08.2017 Voss el. Odda
Grunnerververe Region sør Norsk (bokmål) 2017-08-09 28.08.2017 Skien/Arendal
Geoteknikar Region vest Rogaland Norsk (nynorsk) 2017-08-01 05.09.2017 Stavanger
Bli leiar i Statens vegvesen Region vest Sogn og Fjordane Norsk (nynorsk) 2017-06-27 27.08.2017 Førde eller Nordfjordeid
Prosjektleiar for Førdepakken Region vest Sogn og Fjordane Norsk (nynorsk) 2017-06-26 27.08.2017 Førde
Byggeleder Region sør Vest-Agder Norsk (bokmål) 2017-06-22 29.08.2017 Kristiansand
    
Bytt språk til:
Norsk (bokmål) English (UK) Norsk (nynorsk)
 
Fritekst:
Arbeidsstad:
 
Sektor:
 
Stillingsnivå:
 
Stillingstype:
 
 
Brukarnamn:
Passord:
 
Ikkje registrert brukar?
Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.