Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, drifter og vedlikeheld riks- og fylkesvegar og har tilsyn med køyretøy og trafikantar. Som vegadministrasjon for fylkeskommunane og staten yter vi fagleg grunnlag for politiske avgjerder og set dei ut i livet. Vi er ein stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidarar med brei kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regionar.

Stillingstittel Avdeling Arbeidsstad Språk Publiseringsdato Søknadsfrist Arbeidsstad
Driftsmedarbeider - Norsk vegmuseum Vegdirektoratet Lillehammer Oppland 2017-12-04 18.12.2017 Fåberg
Byggeleder for vegoppmerking Region øst Akershus 2017-11-29 31.12.2017 Oslo
Vil du jobbe som landmålar i Statens vegvesen? Region vest Sogn og Fjordane 2017-11-27 03.01.2018 Leikanger
Teknisk saksbehandlar ved Tilssynsseksjonen Region vest Rogaland 2017-11-22 01.01.2018 Stavanger
Trafikkteknikk/Trafikksikkerheit Region vest Rogaland 2017-11-15 17.12.2017 Haugesund
Byggjeleiar Region vest Sogn og Fjordane 2017-11-10 17.12.2017 Førde
    
Bytt språk til:
Norsk (bokmål) English (UK) Norsk (nynorsk)
 
Fritekst:
Arbeidsstad:
 
Sektor:
 
Stillingsnivå:
 
Stillingstype:
 
 
Brukarnamn:
Passord:
 
Ikkje registrert brukar?
Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.