Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, drifter og vedlikeheld riks- og fylkesvegar og har tilsyn med køyretøy og trafikantar. Som vegadministrasjon for fylkeskommunane og staten yter vi fagleg grunnlag for politiske avgjerder og set dei ut i livet. Vi er ein stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidarar med brei kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regionar.

Stillingstittel Avdeling Arbeidsstad Språk Publiseringsdato Søknadsfrist Arbeidsstad
Kjøretøykontrollør Oppland Region øst Oppland Norsk (bokmål) 2017-11-16 03.12.2017 Kalplassen i Valdres
Trafikkteknikk/Trafikksikkerheit Region vest Rogaland Norsk (nynorsk) 2017-11-15 29.11.2017 Haugesund
Byggjeleiar drift Region vest Rogaland Norsk (nynorsk) 2017-11-14 28.11.2017 Haugesund
HMS-rådgiver Region sør Buskerud Norsk (bokmål) 2017-11-14 28.11.2017 Drammen
Vi trenger utviklingsorienterte jurister innen tilsyn og kontrollområdet! Vegdirektoratet - arbeidssted Oslo Oslo Norsk (bokmål) 2017-11-13 28.11.2017 Brynseng, Oslo
Byggjeleiar Region vest Sogn og Fjordane Norsk (nynorsk) 2017-11-10 17.12.2017 Førde
Analytikar - trafikksikkerheit Vegdirektoratet - arbeidssted Oslo Oslo Norsk (nynorsk) 2017-11-10 27.11.2017 Oslo, Bryn
Kundebehandler Region øst Akershus
Østfold
Norsk (bokmål) 2017-11-10 23.11.2017 Follo Østfold
Controller til Bypakke Nord-Jæren Region vest Rogaland Norsk (nynorsk) 2017-11-09 26.11.2017 Stavanger
Vegplanleggar Region vest Rogaland Norsk (nynorsk) 2017-11-08 26.11.2017 Stavanger
Planleggingsleiar Region vest Rogaland Norsk (nynorsk) 2017-11-08 26.11.2017 Stavanger
Prosjekteringsleiar Region vest Rogaland Norsk (nynorsk) 2017-11-08 26.11.2017 Stavanger
Akustikar/støyingeniør Region vest Hordaland
Rogaland
Norsk (nynorsk) 2017-11-08 23.11.2017 Bergen eller Stavanger
Prosjektleder fagkontrakter Region midt Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Norsk (bokmål) 2017-11-08 22.11.2017 Steinkjer eller Trondheim
Faglaborant/ingeniør Region midt Sør-Trøndelag Norsk (bokmål) 2017-11-07 21.11.2017 Trondheim
Vikariat som økonomirådgjevar Region vest Rogaland Norsk (nynorsk) 2017-11-06 20.11.2017 Stavanger
Bli byggeleder for prosjekt E16 Sandvika-Skaret Region øst Akershus
Oslo
Norsk (bokmål) 2017-11-06 20. november 2017 Sandvika
Grunnerverver Region midt Sør-Trøndelag Norsk (bokmål) 2017-11-06 20.11.2017 Trondheim
Kontrollingeniør, Bergen Region vest Hordaland Norsk (nynorsk) 2017-11-03 20.11.2017 Bergen
Seksjonsleiar for juridisk - og anskaffelsar Region vest Region vest Hordaland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Norsk (nynorsk) 2017-11-03 19.11.2017 Leikanger, Bergen/Stavanger
Seksjonsleder for grunnerverv Region øst Akershus
Hedmark
Oppland
Oslo
Østfold
Norsk (bokmål) 2017-11-03 19.11.2017 Lillehammer, Hamar, Oslo eller Moss
Skrankemedarbeider/Kundebehandler Region sør Vest-Agder Norsk (bokmål) 2017-11-02 22.11.2017 Mandal/Flekkefjord
Fire ledige stillinger som trafikkoperatør på Vegtrafikksentralen - fast skiftarbeid Region øst Oslo Norsk (bokmål) 2017-11-01 19.11.2017 Oslo
    
Bytt språk til:
Norsk (bokmål) English (UK) Norsk (nynorsk)
 
Fritekst:
Arbeidsstad:
 
Sektor:
 
Stillingsnivå:
 
Stillingstype:
 
 
Brukarnamn:
Passord:
 
Ikkje registrert brukar?
Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.