Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Gjør planer om til veger

Vi søker kontraktsansvarlig i driftskontrakt Nord-Østerdal

Vegavdeling Hedmark består av 76 medarbeidere med kontorsted Hamar, Kongsvinger og Tynset. Driftsseksjonen har 27 medarbeidere. Du vil jobbe selvstendig i en tverrfaglig sammensatt organisasjon, der tett samarbeid med kompetente kollegaer og faglig dyktige rådgivere sikrer gode faglige løsninger.

Stillingen har tjenestested Tynset og det er en fordel at man er bosatt i Nord-Østerdal og har god lokalkunnskap.

Arbeidsoppgaver

 • Ta del i utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Ta del i anbudsprosessen
 • Være HMS-koordinator og ha ansvar innenfor HMS i kontraktsområdet
 • Rapportere og ha stort fokus på å følge opp kvalitet, framdrift og økonomi
 • Følge opp entreprenøren sitt arbeid, herunder behandle tekniske avklaringer og endringer, samt følge opp og kontrollere påkrevet dokumentasjon fra entreprenør
 • Avslutte og dokumentere gjennomførte tiltak
 • Kontakt med kommuner, grunneiere, naboer og andre berørte parter
 • Tett kontakt med kontrollingeniør, teknisk rådgiver, entreprenør
 • Være en aktiv pådriver for å skape gode samhandlingsforhold i kontraktsområdet

Kvalifikasjonskrav

Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole med kompetanse innen bygg- og anleggsfag eller tilsvarende eller høyere utdanning innen økonomi og ledelse.

For kandidater med sterk, allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, samt gode personlige forutsetninger for en slik stilling, kan kravet om høyere utdanning fravikes.

Søkere må ha førerkort for bil (klasse B).

Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet. 

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Dette vil vi også legge vekt på

 • Erfaring fra kontraktsoppfølging eller byggeledelse
 • Sterk kontrakts- og økonomiforståelse
 • Kunnskap om regelverk og forskrifter innen relevante fagfelt
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • At du er selvstendig, målrettet og jobber strukturert
 • Har mot og erfaring i krevende forhandlingssituasjoner
 • Gode samhandlingsevner og er en positiv miljøskaper
 • Fleksibilitet til arbeidsoppgaver
 • Gode generelle IKT-kunnskaper, erfaring med bruk av Elrapp eller lignende systemer er en fordel

Ved eventuell intern rekruttering, kan det bli annen ledig stilling innen kontraktsoppfølging i kontraktsområdet.

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25.  Du vil i så fall bli varslet.

Fylke:
Hedmark
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
10.07.2017
Arbeidssted:
Tynset
Kontaktpersoner:
Ann-Kristin Rehder
mob: 91 85 34 58