Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Juridisk rådgiver - Arbeids- og tjenestemannsrett

Juridisk seksjon har pt. 30 medarbeidere på Lillehammer og i Oslo som støtter regionen med juridisk rådgivning og saksbehandling innenfor hele spekteret av etatens ansvarsområder, herunder kontraktsrett, entrepriserett, erstatningsrett, forvaltningsrett, plan- og bygningsrett og vegtrafikklovgivningen mv.

Stillingen byr på et bredt spekter av spennende utfordringer i et høykompetent miljø, der humor og engasjement verdsettes høyt.

Med bakgrunn i endringer i Tjenestemannsloven (Lov om Statens ansatte) ønsker vi å styrke vårt fagmiljø med kompetanse innenfor arbeids- og tjenestemannsrett. De viktigste oppgavene vil være rådgivning innen ulike arbeidsrettslige problemstillinger, i personalsaker og i endrings- og omstillingsprosesser. Du vil primært være en støtte for vår HR-seksjon, men også for regionens ledere, og du vil bl.a. få en viktig rolle i oppfølging og saksforberedelse i forbindelse med disiplinær-, oppsigelses- og avskjedssaker.

Kontorsted vil fortrinnsvis være Lillehammer, alternativt Oslo. Reisevirksomhet må påregnes. 

Dine hovedoppgaver vil blant annet være knyttet til:

 • Individuell og kollektiv arbeidsrett
 • Tjenestemannsrett innen det statlige tjenestemannsområdet
 • Hovedavtalen
 • Juridiske utredninger og høringssvar
 • Forberedelse av saker for tilsettingsrådet ved disiplinærsaker

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen / Mastergrad i rettsvitenskap er en forutsetning
 • Minimum 3-5 års relevant arbeidserfaring innen fagområdet arbeidsrett og tjenestemannsloven.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Dette ønsker vi oss

De rette personlige egenskapene er viktig i denne stillingen og vil bli tillagt vekt.

For å lykkes må du:

 • Mestre å kommunisere tydelig, men med respekt i vanskelige saker
 • Være løsningsorientert og ha god vurderingsevne
 • Evne å fremstille kompliserte ting på en forståelig måte, både muntlig og skriftlig
 • Tenke klart i vanskelige situasjoner og like å arbeide under press
 • Evne å arbeide selvstendig og strukturert, men også like å arbeide i team og å dele kunnskap
 • Ha en romslig væremåte og et ønske om å bidra positivt til arbeidsmiljøet

 

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25.  Du vil i så fall bli varslet.

Fylke:
Oppland
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
13.08.2017
Kontaktpersoner:
Sigrid Bergseng
mob: +47 97088573