Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Bidra til solid arbeid innen vann, avløp og drenering

Vi søker ingeniør innen VA-teknikk

Bidra til solid arbeid innen vann, avløp og drenering

Vi på seksjon for Veg- og gateplanlegging har ansvar for planlegging og av små og mellomstore utviklingstiltak på riks og fylkesvegnettet i Region øst. Vi jobber også med større og kompliserte utredninger knyttet til hovedvegnettet. Vi er lokalisert i Lillehammer, Hamar, Oslo og Moss. Kontorsted vil bli en av disse stedene, det du velger.

Arbeidsoppgaver
Vi søker deg som vil være med og realisere utbygging av et godt veg- og gatenett tilrettelagt for alle trafikantgrupper. Du får fagansvar for planlegging og prosjektering av overvannsanlegg, drenering og VA-anlegg i de prosjektene du jobber. Oppgavene omfatter alle typer planleggingsprosjekter fra mulighetsstudier, forprosjekter, kommunedelplaner, tekniske detaljplaner, reguleringsplaner og byggeplaner, samt deltagelse i byggefase.  Vi bruker modellbaserte prosjekteringsverktøy i vår planlegging. Samarbeid og tverrfaglighet er noe vi vektlegger i alle prosjekt.

Du vil samarbeide bredt med prosjektledere og andre fagressurser og være en aktiv deltaker i våre tverrfaglige prosjektgrupper. Jobben utfører du i stor grad selvstendig. Du vil bli en del av et fagmiljø i regionen med tre eller fire andre VA-ingeniører.  Er du en som tar initiativ og bidrar positivt i arbeidsmiljøet er du den vi leter etter.

Kvalifikasjonskrav

  • Utdanning fra høgskole/universitet innen VA-teknikk.  Annen fagbakgrunn kan også komme i betraktning, da i kombinasjon med relevant erfaring.
  • Minimum 2 års relevant erfaring innen overvannshåndtering, VA-anlegg og drenering.
  • Ønskelig med erfaring fra prosjektering.
  • Erfaring i bruk av modellbaserte prosjekteringsverktøy.

 

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

 

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid

 

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

 

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

 

 

 

 

*LL-Priority

Fylke:
Hedmark
Oppland
Oslo
Østfold
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
14.01.2018
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Oslo, Lillehammer, Hamar, Moss
Kontaktpersoner:
Elin Ødegård
mob: +47 41661441 Liv Finborud
mob: +47 97552672
Del denne jobben: