Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi søker etter byggeleder til vårt prosjekt Utbygging Nedre Glomma i Østfold

Stillingen er lagt til Østfold vegavdeling, prosjekt Utbygging Nedre Glomma. Prosjektet er en operativ enhet og består for tiden av 6 medarbeidere samt ytterligere 3 personer som er tilknyttet prosjektet på heltid. Alle er lokalisert ved anleggskontoret i Fredrikstad. Prosjekt Utbygging Nedre Glomma har sin hovedoppgave knyttet til gjennomføring av utbyggingsprosjekter i bypakken for Nedre Glomma herunder Rv 110 Ørebekk-Simo. Denne bypakken omfatter utbyggingsprosjekter i byene Fredrikstad og Sarpsborg i Østfold. Det vil bli oppstart med bygging på flere utbyggingsprosjekter i løpet av 2018/2019 og detaljprosjekteringen pågår/starter i 2018.

Planlegging til og med reguleringsplanarbeidet for prosjekter i nevnte bypakke organiseres via seksjonen Plan og trafikk i Østfold vegavdeling. For denne stillingen vil deltagelse i prosjektgrupper hvor reguleringsplaner utarbeides for å ivareta bygge interesser være en av arbeidsoppgavene. I alt arbeidet vårt legger vi vekt på trafikksikkerhet og HMS. Stillingen er lokalisert til nåværende anleggskontor i Fredrikstad, men ca. en dag i uken må forventes at skal tilbringes ved hovedkontoret i Moss.

Arbeidsoppgaver:

Vi søker etter en byggeleder som i første fase skal ha ansvaret for utarbeidelse av byggeplaner og konkurransegrunnlag. Du vil få ansvaret for oppfølging og styring av konsulent(er) fram til anleggsstart og deretter inngå i prosjektet som byggeleder. Under anleggsgjennomføringen vil du som byggeleder vil være ansvarlig for gjennomføring av kontrakter med entreprenører som engasjeres til utførelsen. Med stillingen følger også utstrakt kontakt med andre etater og naboer til vegen for nødvendige avklaringer i byggeplanfasen.


Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn:

Du bør ha utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. Videre er det ønskelig at du har erfaring med prosjekteringsoppdrag utført av eksterne oppdragstakere, og har erfaring og teknisk bakgrunn fra bygging av veganlegg. Det er en fordel at du kan vise til praksis fra utbyggings­prosjekter hvor flere fagfelt innenfor vegbygging har vært inkludert. Vi kan se bort fra kravet om utdanning hvis du har lang og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene. Det kreves gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Det må påregnes reisevirksomhet i Østfold, førerkort i klasse B er derfor nødvendig.

Det legges vekt på personlig egnethet ved ansettelse som byggeleder, og vi ønsker oss medarbeidere som:

 • er samfunnsengasjerte
 • er selvstendige og fremtidsorienterte
 • er utadvendte og engasjerte
 • er faglig orientert og evner å motivere i samhandling med andre

Statens vegvesen Region øst kan tilby:

 • Arbeid med samferdselsprosjekter som er viktig for utvikling og bosetning
 • Spennende og utfordrende oppgaver, og mulighet til påvirkning av egne arbeidsoppgaver innenfor en prosjektorganisasjon i vekst
 • Personlig og faglig utvikling gjennom deltagelse på kurs og etter- og videreutdanning
 • Et godt arbeidsmiljø sammen med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse - det trekkes to prosent pensjonsinnskudd
 • Gode velferdsordninger med bl.a. mulighet til å bruke etatens hytter, en time trening i arbeidstiden pr. uke med mer.
 • Bruk av egen bil godtgjøres etter statens satser

Stillingen lønnes i henhold til lokal lønnspolitikk.  

En god og mangfoldig arbeidsplass

Statens vegvesen jobber for likestilling og mangfold. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Dessuten arbeider vi aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Les om vegprosjektene våre på hjemmesidene til Statens vegvesen; www.vegvesen.no

Har du spørsmål til stillingene kan du kontakte prosjektleder Tore Veum (Utbygging Nedre Glomma i Østfold), Tlf.: 918 44 971

 

*LI-PRIORITY

Fylke:
Østfold
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
16.01.2018
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Fredrikstad
Kontaktpersoner:
Tore Veum
tlf: +47 91844971